16 Ιουνίου 2024 | Online Program Obstetrics & Gynecology 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ *τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ 08:00-09:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις XVII Προεδρείο: Ευαγγέλου Θ., Κοραντζής Αστ. 09:00-11:30 Στρογγυλή τράπεζα: ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ Προεδρείο: Νικολέττος Ν., Σωτήρχος Αθ. Οξειδωτικό stress στην αναπαραγωγή Πετρογιάννης Ν. Ο ανδρικός παράγοντας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Σοφικίτης Ν. Επιπρόσθετα συμπληρώματα (Adds- on) στην [...]

15 Ιουνίου 2024 | Online Program Obstetrics & Gynecology 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΤΕΡΠΗΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ *τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ 08:00-09:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις XI Προεδρείο: Δεμπεγιώτη Φ., Τσιρακόπουλος Γ. 09:00-11:00 Στρογγυλή τράπεζα: ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι Προεδρείο: Κανακάς Ν., Καραγιαννίδης Λ., Νταφόπουλος Κ. Κατάψυξη γενετικού υλικού πότε σε ποιους Μεσσήνη Χρ. Η θέση της σπερματέγχυσης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Καραντζής [...]

14 Ιουνίου 2024 | Online Program Obstetrics & Gynecology 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΤΕΡΠΗΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ *τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ 08:30-09:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις V Προεδρείο: Ακρίβος Θ., Τσερτανίδου Αθ. 09:30-11:30 Στρογγυλή τράπεζα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Προεδρείο: Ακρίβης Χ., Ροδολάκης Αλ., Ψαρρής Αλ. Οριακοί όγκοι ωοθηκών - διάγνωση και αντιμετώπιση Βρεκούσης Θ. Αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου ωοθηκών - χειρουργική/νεοεπικουρική χημειοθεραπεία [...]

13 Ιουνίου 2024 | Online Program Obstetrics & Gynecology 2024

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ *τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ 10:00-11:00 Προσέλευση - Εγγραφές 11:00-12:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις I Προεδρείο: Πλαχούρας Ν., Τσάγιας Ν. 12:00-14:00  Στρογγυλή τράπεζα: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι Προεδρείο: Ακρίβος Θ., Καραγιώτη Ν., Τζιτζιμίκας Στ. Διάγνωση και πρόληψη στις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (Σ.Μ.Λ.) Βαλασούλης Γ. Συντηρητική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης [...]