Υποβολή εργασιών-perinatology-2024

Ημερομηνία υποβολής εργασιών έως: 23 Ιουνίου 2024 Ελεύθερων ανακοινώσεων και Αναρτημένων Ηλεκτρονικά Ανακοινώσεων (E-Posters) ​1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας με επισύναψη αρχείου pdf ή word ή/και να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην Online πλατφόρμα). Ο κάθε συγγραφέας έχει δυνατότητα να καταθέσει έως 3 (τρείς) περιλήψεις. [...]

Υποβολή εργασιών-ekge-2024

Υποβολή περιλήψεων : έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 Ελεύθερων ανακοινώσεων και Αναρτημένων Ηλεκτρονικά Ανακοινώσεων (E-Posters) ​1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας με επισύναψη αρχείου pdf ή word ή/και να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην Online πλατφόρμα). Ο κάθε συγγραφέας έχει δυνατότητα να καταθέσει έως 3 (τρείς) περιλήψεις. [...]

ON DEMAND Εγγραφές – sige – 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής  Κόστος εγγραφής On Demand20,00€ *Η παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνει 24% Φ.Π.Α.   Το παραπάνω κόστος ισχύει μόνο για νέες εγγραφές. Όσοι είχαν κάνει εγγραφή στο συνέδριο, μπορούν να το παρακολουθήσουν on demand, κάνοντας login στο προφίλ τους. Online Εγγραφές

Υποβολή εργασιών-periegx-2024

Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 31 Ιανουαρίου 2024 Οδηγίες υποβολής εργασιών (Ε.Α. & e-POSTERS) 1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα). Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη [...]

Υποβολή Εργασιών – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters Υποβολή περιλήψεων: Έως 30 Ioυνίου 2024 1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf/ word ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα). Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Σημαντικό: [...]

Γενικές Πληροφορίες – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2024

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ Μαιάνδρου 23 , 11528, Αθήνα, E-mail email: helcyto@yahoo.gr, site: www.cytology.gr ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Παρασκευή 27, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την [...]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-SIGE-2024

Γενικές πληροφορίες ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), https://www.sige.gr/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 3 & 4 Φεβρουαρίου 2024 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.) Οι 6 καλύτερες Eλεύθερες Aνακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS) Σε ειδική ενότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα είναι αναρτημένες οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και τις δύο (2) μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος [...]

Υποβολή εργασιών-sige-2024

ΝΕΑ Υποβολή ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: έως 7 Ιανουαρίου 2024 Οδηγίες υποβολής εργασιών (Ε.Α. & e-POSTERS) 1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα). Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Σημαντικό: κάθε ατομική [...]