Γενικές Πληροφορίες – ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία, Αριστείδου Παππά 2, Τ.Κ. 11521 Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφόρος Βας. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα Παρασκευή 17, Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η [...]

Υποβολή Εργασιών – ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ: 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (Μπορειτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε) Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη (πληρωμένη) εγγραφή [...]