Υποβολή εργασιών-enmge 2022

Οδηγίες υποβολής εργασιών (Ε.Α. & e-POSTERS) Η προθεσμία υποβολής εργασιών έχει παρέλθει 1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα). Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη [...]

DS-ΕΝΜΓΕ 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος Πρόεδρoς: Κλέντζερης Λ. A’ Aντιπρόεδρος: Χιόνης Α. B’ Aντιπρόεδρος: Αποστολούδη Μ. Γεν. Γραμματέας: Αργυρού Κ. Ειδ. Γραμματέας: Παπαδόπουλος Λ. Ταμίας:Λ ινάρδος Ν. Μέλη: Αρματάς Η., Ζερβός Ι., Κατσάκος Ι. Μαρτζάκλης Κ., Τρικοίλης Ι.

Εγγραφές – enmge 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣΚατηγορίες Συμμετοχής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΜΓΕ (δεν περιλαμβάνει τα Κλινικά φροντιστήρια της Πέμπτης)ΚόστοςΕιδικευμένοι