Εγγραφές – enmge 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορίες Συμμετοχής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΜΓΕ (δεν περιλαμβάνει τα Κλινικά φροντιστήρια της Πέμπτης)Κόστος

Ειδικευμένοι

120€

Ειδικευόμενοι

60€

Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό

Δωρεάν

Φοιτητές- Σπουδαστές*

Δωρεάν

Πέμπτη 08/09/2022
• Μαιευτικό και Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα*
• Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου*
• Λαπαροσκοπική και Υστεροσκοπική Χειρουργική*

Κόστος

Ειδικευμένοι

50€

Ειδικευόμενοι

50€

*Τα Σεμινάρια γίνονται σε παράλληλη διεξαγωγή
Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να παρακολουθήσει ΜΟΝΟ ένα Φροντιστήριο
Περιορισμένος αριθμός ανά σεμινάριο (έως 40 άτομα)

Τα παραπάνω κόστη περιλαμβάνουν φπα. 

Η επιλογή των προσυνεδριακών σεμιναρίων έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση και την παρακολούθηση του Πανελληνίου Συνεδρίου. Τα Σεμινάρια  αφορούν αποκλειστικά Μαιευτήρες- Γυναικολόγους.

* Περιορισμένος αριθμός εγγραφών.
Απαιτείται επίδειξη ή αποστολή φοιτητικής ταυτότητας με email στο md@mdcongress.gr και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κανονικό κόστος συμμετοχής, ως ειδικευόμενοι.
Οι  εγγραφές πραγματοποιούνται κατά την περίοδο προεγγραφών και  κατά τις ημέρες και ώρες του συνεδρίου με την προϋπόθεση να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων.