ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ENMGE – 2022

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Τηλ.: 6975883010, e-mail: enmge01@gmail.com

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Royal College of Obstetricians & Gynaecologists

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα 117 43)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέμπτη 08 έως Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία χορηγεί 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).