Εταιρεία

H MDCongress ιδρύθηκε το 1998 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στη διοργάνωση συνεδρίων-εκθέσεων, εταιρικών εκδηλώσεων, ιατρικών συνεδρίων.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Συνέδρια και Εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν για την στρατηγική, την αρτιότητα και την αποτελεσματική επικοινωνία. Με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία και την ευελιξία σε ένα τομέα που απαιτεί υπευθυνότητα και γνώση, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Φροντίδα της MDcongress είναι να παρέχει όλη την υποδομή και τεχνογνωσία για την απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία της κάθε Εκδήλωσης & Συνεδρίου. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό που θα σας συμβουλέψει και τεχνική υποδομή που θα καλύψει κάθε λεπτομέρεια. Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ουσιαστικά κάθε στιγμή της διοργάνωσης.

Στόχος της MDcongress είναι η διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρει στα υψηλότερα επίπεδα ώστε κάθε Συνέδριο και Εκδήλωση να …ξεχωρίζει!

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :
• Διοργάνωση Ιατρικών Συνεδρίων
• Διοργάνωση Εταιρικών Εκδηλώσεων
• Διοργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων
• Οπτικοακουστικά
• Συνεδριακό Σύστημα Διαχείρισης και Σύστημα Barcode
• Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
• Destination Management – DMC
• Social Media Marketing & Internet Marketing
• Κατασκευή Ιστοσελίδων