*τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΑΤΩ

08:00-09:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις XVII
Προεδρείο: Ευαγγέλου Θ., Κοραντζής Αστ.

09:00-11:30

Στρογγυλή τράπεζα: ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ
Προεδρείο: Νικολέττος Ν., Σωτήρχος Αθ.

Οξειδωτικό stress στην αναπαραγωγή
Πετρογιάννης Ν.
Ο ανδρικός παράγοντας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Σοφικίτης Ν.
Επιπρόσθετα συμπληρώματα (Adds- on) στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Κολυμπιανάκης Ευστρ.
Κατευθυντήριες οδηγίες των καθ΄ έξιν αποβολών
Δρακάκης Π.
Διερεύνηση του σαλπιγγικού παράγοντα στην υπογονιμότητα
Πατρίκιος Γ.
Χρωμοσωμικός μωσαϊκισμός στον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο
Χατζημελετίου Αικ.

11:30-12:00

 Διάλειμμα – Καφές

12:00-12:45

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Χ (Life Code)

12:45-13:45

Στρογγυλή τράπεζα: ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ – ΟΙΚ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Προεδρείο: Γαλάζιος Γ., Δεληγεώρογλου Ευθ., Φάης Ν.

Οικογενειακός προγραμματισμός στην εφηβεία
Παναγόπουλος Π.
Ενδοκρινικοί διαταράκτες και γονιμότητα
Σταύρος Σ.
Μεταβολικό σύνδρομο και γονιμότητα
Αναστασάκης Ελ.
Υπέρηχο-σαλπιγγογραφία στην διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας
Καλμαντής Κ.

13:45-14:00

 Συμπεράσματα – Απονομή βραβείων εργασιών – Κλείσιμο Συνεδρίου

*τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΝΔΩΡΑ

08:00-09:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις XVIII
Προεδρείο: Παπανδρέου Λ., Σακκά Β.

09:00-10:30

HOT TOPICS VΙ
Προεδρείο: Λουτράδης Δ., Ποτήρης Αν.

Συντηρητική αντιμετώπιση καρκίνου τράχηλου μήτρας
Περγιαλιώτης Β.
AI in reproductive medicine
Aboulghar Mohamed
Breech birth – new insights and new skills
Louwen Frank
Ευρωπαϊκές εξετάσεις Μαιευτικής Γυναικολογίας (EBCOG)
Μεσσήνης Ιωάνν.

11:30-12:00

 Διάλειμμα – Καφές

12:45-13:45

DEBATE IV
Προεδρείο: Μακέδος Αν., Παπαδόπουλος Στ., Χανδακάς Στ.

Λειοματεκτομή: Λαπαροσκοπική ή διακοιλιακή αντιμετώπιση

Λαπαροσκοπική Μαχαιριώτης Ν.

Διακοιλιακή Μπαλτογιάννης Δ.

13:45-14:00

 Συμπεράσματα – Απονομή βραβείων εργασιών – Κλείσιμο Συνεδρίου

*τα ονόματα των Προέδρων έχουν τοποθετηθεί κατά αλφαβητική σειρά

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΕΙΩ

08:00-09:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις XIX
Προεδρείο:  Μαργαρίτη Κ., Τσακιρίδης Ιωάνν.

09:00-11:30

Στρογγυλή τράπεζα: ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΙ
Προεδρείο: Γεωργογιάννης Ν, Μακρυδήμας Γ., Μπακούλας Β.

Υπερηχογραφία στον τοκετό
Βιργιλίου Αντρ.
Πότε δεν πρέπει να χορηγούμε κορτικοστεροειδή στην κύηση
Παπαϊωάννου Γ.-Κ.
Αλήθειες και μύθοι για την χορήγηση ηπαρίνης
Τζιώτης Ιωάνν.
Απαραίτητος υπερηχογραφικός έλεγχος κατά την κύηση
Ζαβλανός Απ.
Γενετική συμβουλευτική υπό το πρίσμα των νέων μορφών του εμβρυικού καρυοτύπου
Παπαστεφάνου Ιωάνν.
Γυναικολογικός καρκίνος στην κύηση
Θεοφανάκης Χ.

11:30-12:00

 Διάλειμμα – Καφές

13:45-14:00

 Συμπεράσματα – Απονομή βραβείων εργασιών – Κλείσιμο Συνεδρίου