Υποβολή Εργασιών – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters
Υποβολή περιλήψεων: Έως 11 Ιουλίου 2021


Υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf.
Παρακαλούμε δώστε τίτλο στα αρχεία σας ως “Επίθετο_Όνομα_Κυτταρολογίας2021”


1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (Μπορειτε να υποβάλετε την περίληψή σας
ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε) Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και
προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: μία (1) μεμονωμένη (πληρωμένη) εγγραφή συγγραφέα, αντιστοιχεί σε τρεις (3) εργασίες, στις οποίες
ανήκει στην συγγραφική ομάδα.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), ή Αναρτημένη Ανακοίνωση E-poster (e-P)] καθώς και την θεματική ενότητα

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό
παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των
ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Άλφα Α., Βήτα Β. κλπ.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου
παρουσίασης της εργασίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
3. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
4. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
5. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
7. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΗΠΑΡ-ΧΟΛΗΦΟΡΑ-ΠΑΓΚΡΕΑΣ
8. ΥΓΡΑ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ – ΕΝΥ
9. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
10. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
11. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
12. ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας.