ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ – 2021

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μαστοράκης
Αντιπρόεδροι:
Μαρία Γονίδη, Γεώργιος Μαρκάκης
Γενική Γραμματέας :
Μαρία Νασιουτζίκη
Ταμίας:
Νίκη Μάργαρη
Μέλη:
Αικατερίνη Κασιμάτη, Χαριτίνη Νέπκα,
Παναγιώτα Μήκου, Μαρία Παππά, Ολγα Σταμούλη

ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόεδρος:
Εμμανουήλ Μαστοράκης
Αντιπρόεδρος:
Γονίδη Μαρία
Γενική Γραμματέας :
Νασιουτζίκη Μαρία
Ταμίας:
Μάργαρη Νίκη
Μέλη:
Νέπκα Χαριτίνη
Κασιμάτη Αικατερίνη
Μήκου Παναγιώτα

ΔΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος:
Μαρκάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:
Κασιμάτη Αικατερίνη
Γενική Γραμματέας:
Νασιουτζίκη Μαρία
Ταμίας:
Μάργαρη Νίκη
Μέλη:
Μαστοράκης Εμμανουήλ
Παππά Μαρία
Σταμούλη Ολγα

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Α. Πολίτη
Επίτιμοι Πρόεδροι : Π. Αθανασιάδου, Ε. Κουτσελίνη

Ε. Μαστοράκης
Μ. Γονίδη
Μ. Νασιουτζίκη
Ν. Μάργαρη
Α. Κασιμάτη
Χ. Νέπκα
Π. Μήκου
Γ. Μαρκάκης
Μ. Παππά
Ο. Σταμούλη
Α. Αποστολοπούλου
Χ. Αντωνιάδου
Α. Βαρδούλη
Ι. Βιδάλη
Π. Βυζιώτη
Β. Γαλανή
Ε. Γιαλαμά
Ε. Γκίλια

Δ. Δασκαλοπούλου
Κ. Δεληβελιώτη
Α. Διαμαντής
Σ. Διβάνη
Χ. Ζιώγα
Ε. Θώδου
Γ. Θωμοπούλου
Α. Καλογεράκη
Α. Κεφαλάκη
Β. Κοζώνη
Β. Κούλη
Ι. Κουνάβης
Β. Κωτούλα
Θ. Λαῒδη
Ε. Λαυράνου
Σ. Μακρή
Μ. Μάνθου
Ν. Μαούνη
Π. Μεντζελοπούλου

Ε. Μέρμηγκα
Α. Μπιζιάγκου
Π. Νερούτσου
Σ. Νικολαῒδου
Χ. Ντοροβίτσα
Β. Οικονόμου
Α. Παντίδου
Λ. Παππά
Σ. Πλυτά
Σ. Σακκάς
Χ. Σάλλα
Α. Σκεντέρη
Σ. Σκευούδη
Χ. Σταυρίδης
Κ. Τερζοπούλου
Ι. Τριανταφυλλίδου
Ε. Τσιάμπας
Ι. Φωτσίνος
Χ. Ψαχούλια