Εγγραφές – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021

Slide

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία Εγγραφής

Κόστη

Ιατροί Ειδικευμένοι

150€

Ειδικευόμενοι

120€

Λοιποί επιστήμονες

120€

Τεχνολόγοι-νοσηλευτές-μαίες

50€

Φοιτητές*

Δωρεάν

Αποκλειστικά Διαδικτυακή παρακολούθηση**

50€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

*Απαιτείται επίδειξη ή η αποστολή φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.
**Το ποσό της εγγραφής ισχύει για ειδικευμένους, ειδικευόμενους, νοσηλευτές/τριες, μαίες/τές για αποκλειστική παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής δια ζώσης περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Φοιτητών / Σπουδαστών περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το Δικαίωμα Συμμετοχής για παρακολούθηση αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Επίσκεψη στην e-έκθεση
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο
(συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση).
Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί
από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
Ενδέχεται να είναι περιορισμένος.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική παρουσία
(με προτεραιότητα στις κατηγορίες “Ειδικοί” & “Ειδικευόμενοι”).