ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ENMGE – 2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 15123, Μαρούσι, Τηλ.: 6975883010, e-mail: enmge01@gmail.com

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Anemolia, 1o χλμ, Αράχοβας-Δελφών 320 04 Αράχοβα, Τ. 22 67 03 16 40.

Ημερομηνία διεξαγωγής:
10-12 Νοεμβρίου 2023

Μοριοδότηση:
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 5 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση
παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).