Εγγραφές – enmge 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος

Ειδικευμένοι

80€

Ειδικευόμενοι

Δωρεάν

Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό

Δωρεάν

Φοιτητές- Σπουδαστές (1ου πτυχίου και έως 26 ετών)

Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων με φυσική παρουσία
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)
• Καφέ, αναψυκτικά

Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευόμενων ιατρών / μαιών-μαιευτών/ νοσηλευτικού προσωπικού
& των φοιτητών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων με φυσική παρουσία
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)