ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – EMBRYIKHS – 2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.)
Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Grand Serai hotel , Δωδώνης 33, Ιωάννινα τκ 452 21

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή 22, Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Έκθεση: Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και προϊόντων.

Μοριοδότηση: Αναμένεται μοριοδότηση από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.)

Επίσημη γλώσσα: Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

Ονομαστικές κονκάρδες: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των αιθουσών.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).