Εγγραφές – EMBRYIKHS 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος

Ιατροί Ειδικευμένοι

140€

Ιατροί Ειδικευόμενοι

100€

Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό

Δωρεάν

Φοιτητές- Σπουδαστές*

Δωρεάν

*Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κανονικό κόστος συμμετοχής.

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α

 

Το δικαίωμα συμμετοχής ειδικευμένων–ειδικευόμενων ιατρών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Σύγγραμμα  Εμβρυϊκής ιατρικής
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)
• Καφέ

 

Το δικαίωμα συμμετοχής των μαιών-τών/ νοσηλευτικού προσωπικού & των φοιτητών περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον Εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)