Εγγραφές – sige – 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οn-line εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής 

Κατηγορίες συμμετοχήςέως 15/1/2024από 16/1/2024 και on site
Μέλη ΣΙΓΕ50,00€60,00€
Μη μέλη ΣΙΓΕ80,00€90,00€
Φοιτητές (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί) *20,00€30,00€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

*Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού ώστε να επιβεβαιώνεται η ιδιότητα.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδριάσεων
• Συμμετοχή σε διαλείμματα καφέ
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (e-certificate)