ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-SIGE-2024

Γενικές πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (ΣΙΓΕ), https://www.sige.gr/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
3 & 4 Φεβρουαρίου 2024

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Οι 6 καλύτερες Eλεύθερες Aνακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδική ενότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα είναι αναρτημένες οι ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και τις δύο (2) μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Θα απονεμηθεί 1 βραβείο (100€) για τη καλύτερη προφορική ανακοίνωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του, θα αποσταλούν από την Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου. Απαιτείται από τους συμμετέχοντες παρακολούθηση, περισσότερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).