Εγγραφές – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία Εγγραφής

Κόστη

Ιατροί Ειδικευμένοι

140€

Ειδικευόμενοι

120€

Λοιποί επιστήμονες

120€

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

50€

Νοσηλευτές-μαίες

50€

Φοιτητές*

Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

*Απαιτείται επίδειξη ή η αποστολή φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα του Συνεδρίου
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Φοιτητών / Σπουδαστών περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate