Υποβολή εργασιών-9-ultrasound-2022

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• 1ο Τρίμηνο κύησης
• 2ο Τρίμηνο κύησης
• 3ο Τρίμηνο κύησης
• Ανάπτυξη και στάθμιση κλίμακας γνώσεων για την καρδιοτοκογραφία
• Αντιμετώπιση των μονοχοριακών διδύμων
• Βελτιστοποίηση στρατηγικών προγεννητικής διάγνωσης
• Διάγνωση και αντιμετώπιση απόφραξης κατώτερου ουροποιητικού
• Διαδραστική παρουσίαση γυναικολογικών υπερηχογραφημάτων παθολογικά ευρήματα
• Διαχείριση των απλών κύστεων ωοθήκης
• Διεγχειρητική υπερηχογραφία στη γυναικολογία
• Έλεγχος εμβρυικού εγκεφάλου μέχρι τις 24 εβδομάδες κύησης
• Ενδομήτριοι πολύποδες: Πότε να αφαιρεθούν;
• Επιπλοκές κύησης
• Ζωντανή παρουσίαση μαιευτικού υπερηχογραφήματος με χρήση 3D
• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προγεννητικής διάγνωσης
• Η εξέλιξη της γνώσης στη μαιευτική και γυναικολογική υπερηχογραφία τα τελευταία 50 χρόνια
• Η συμβολή της υπερηχογραφίας στον προγεννητικό έλεγχο μονογονιδιακών νοσημάτων
• Ινομυώματα και κύστεις στην κύηση
• Κύηση στην ουλή καισαρικής
• Μαιευτικές εφαρμογές τρισδιάστατης υπερηχογραφίας

• Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στο screening της προεκλαμψίας
• Όγκοι οριακής κακοήθειας: υπερηχογραφικά στοιχεία
• Όγκοι ωοθηκών
• Παλίνδρομη κύηση, τροφοβλαστική νόσος
• Πολύδυμη κύηση – Πλακούντας
• Πότε υποψιαζόμαστε κακοήθεια σε όγκο ωοθήκης
• Πρόβλεψη και πρόληψη πρόωρου τοκετού σε δίδυμα
• Πρόβλεψη και πρόληψη πρόωρου τοκετού σε μονήρεις κυήσεις
• Πρώιμα κι όψιμα πρόωρα
• Σπάνιοι και νεανικοί όγκοι ωοθήκης
• Συστηματικά σφάλματα κατά τη μαιευτική υπερηχογραφική εξέταση
• Το cfDNA στον προγεννητικό έλεγχο, σήμερα
• Υπερηχογραφία στον τοκετό
• Υπερηχογραφική διερεύνηση άλγους υπογαστρίου
• Υπερηχογραφική εκτίμηση – διαχείριση των όγκων της ωοθήκης (ΙΟΤΑ)
• Υπερηχογραφική εκτίμηση μαιευτικών τραυμάτων σφιγκτήρα πρωκτού
• Υπερηχογραφική εκτίμηση ωοθηκικού δυναμικού
• Υπερηχογραφική ή ακτινολογική υστεροσαλπιγγογραφία;
• Υπερηχογραφική προσέγγιση της παθολογίας του μαστού
• Χρονολόγηση της κύησης

Οδηγίες υποβολής εργασιών (Ε.Α. & e-POSTERS)
Τελευταία προθεσμία υποβολής εργασιών: 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022


1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα).
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη εγγραφή δίνει το δικαίωμα υποβολή έως τριών (3) εργασιών για κάθε μέλος συγγραφικής ομάδας.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)]

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης κάθε εργασίας.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας