ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-9-ultrasound-2022

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.)
Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Hotel Du Lac, Κ. Παπούλια & Ίκκου, 45221 Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510 59100,
e-mail: info@hoteldulac.gr

Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίων: ΠΓΝΙ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Οδός Σταύρου Νιάρχου, 455 00

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή 2, Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνίες διεξαγωγής Σεμιναρίων: Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022

Έκθεση: Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και προιόντων.

Μοριοδότηση: Αναμένεται μοριοδότηση από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.)

Επίσημη γλώσσα: Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

Ονομαστικές κονκάρδες: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των αιθουσών.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).