Εγγραφες – 1st EGEO Athens Course – Intrapartum Care

Registrations - Εγγραφές

THEORETICAL PART / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (1st day / 1η ημέρα)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / HANDS ON * (2nd day / 2η ημέρα)

Obstetrics - Gynecology / Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι

80€120€ *

Midwives - Nurses /

Μαίες -τες

60€120€ *

* Η συμμετοχή στο πρακτικό, προϋποθέτει και παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα.

Για να κατοχυρωθεί η συμμετοχή, απαιτείται προπληρωμή του ποσού στο σύνολό του. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.