Γενικές Πληροφορίες – 1st EGEO Athens Course – Intrapartum Care

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου
Ιασώ, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι 151 23

Xρόνος διεξαγωγής σεμιναρίου
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 & Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Γλώσσα Σεμιναρίου
Επίσημες γλώσσες θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική

Μοριοδότηση
Το Σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.