Γενικές Πληροφορίες – ΠΕΒΕ – 2020

Slide

Οργάνωση
Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Τόπος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
(Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 546 40 Θεσσαλονίκη).

Ημερομηνίες διεξαγωγής
Παρασκευή 03 Απριλίου έως Κυριακή 05 Απριλίου 2020.