ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΕΒΕ – 2020

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Μέλη:
Δήμος Γίδαρης
Ελισσάβετ Καλούδη
Στέλλα Σταμπουλή
Αθανάσιος Τραγιαννίδης
Δέσποινα Τράμμα
Ευαγγελία Φαρμάκη

Επιστημονική Επιτροπή

Ευφροσύνη Αναστασιάδου
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Δήμος Γίδαρης
Ελισσάβετ Διαμαντή
Δημήτριος Ζαφειρίου
Αθανάσιος Ευαγγελίου
Ελισσάβετ Καλούδη
Νικόλαος Καραμπατάκης
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Ευγενία Παπακωνσταντίνου

Εμμανουήλ Ροηλίδης
Κοσμάς Σαραφίδης
Μαρία Σδούγκα
Στέλλα Σταμπουλή
Αθανάσιος Τραγιαννίδης
Δέσποινα Τράμμα
Μαρία Τραχανά
Κατερίνα Χαϊδοπούλου
Ευαγγελία Φαρμάκη
Μαρία Φωτουλάκη