ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ONCOLOGY 2022

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ΕΕΓΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 16, Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022
Ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 16121 Αθήνα)

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα παρουσιαστούν μαζί με τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν συνεδρίες μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.).
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λεπτών για ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις τρεις (3) μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα αποσταλούν από την Γραμματεία ηλεκτρονικά την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).