ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-FERTILITY-2022

Γενικές πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρική

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»
Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
Νοσοκομείο «Έλενας Βενιζέλου»
King’s Fertility – King’s Hospital – King’s College of London
Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28, Αθήνα 117 43)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 02 έως Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Με Δωρεάν Συμμετοχή

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Χορηγούνται 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).

Calendar NonESHRE events