ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – EKGE – 2022

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Νοσημάτων του Γυναικείου Κατώτερου Ουρογεννητικού
Συστήματος και της Περιοχής του Πρωκτού (κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή
η εγγραφή-ανανέωση συνδρομής μελών).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21 Αθήνα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Σεμιναρίου και του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την γραμματεία με το πέρας της Ημερίδας.