ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-anaptyxiakis-congress-2023

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων (Ε.Ε.Α.Π.)

Σε συνεργασία
Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής
Παιδιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ

Ημερομηνία και τρόπος διεξαγωγής
18-19 Νοεμβρίου 2023, ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, (Μιχαλακοπούλου 114, 11527 Αθήνα).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας της εκδήλωσης στο e-mail και με το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση του απαιτούμενου από τον ΕΟΦ χρόνου (60% του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης).