ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-anaptyxiakis-congress-2022

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακών Παιδιάτρων (Ε.Ε.Α.Π.)

Σε συνεργασία
Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής
Παιδιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ

Ημερομηνία και τρόπος διεξαγωγής
19-20 Νοεμβρίου 2022, ξενοδοχείο Crowne Plaza, (Μιχαλακοπούλου 50, 11528 Αθήνα, τ.2107278000).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας της εκδήλωσης στο e-mail και με το ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση του απαιτούμενου από τον ΕΟΦ χρόνου (60% του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης).