Γενικές Πληροφορίες – ANAPARAGOGIS2020

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης/εγγραφής μελών στην εταιρεία.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki (4ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης, T.K. 68100, Αλεξανδρούπολη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 13, Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.), θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.): Θα υπάρξουν συνεδρίες εντός του προγράμματος μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.). Η διάρκεια κάθε Ε.Α. ορίζεται σε δέκα λεπτά (10) και επιπλέον πέντε λεπτά (5) για ερωτήσεις-συζήτηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS): Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες σε ηλεκτρονική μορφή οι ανακοινώσεις και τις τρεις (3) ημέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από τη Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), για να λάβει ο σύνεδρος το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Συνεδρίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου.