Εγγραφές – ANAPARAGOGI2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία Εγγραφής

Κόστος

Ιατροί ειδικευμένοι

80€

Ειδικευόμενοι

50€

Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας (εμβρυολόγοι, γενετιστές, μαίες-μαιευτές, νοσηλευτικό προσωπικό κτλ)

Δωρεάν

Φοιτητές- Σπουδαστές*

Δωρεάν

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον 24% Φ.Π.Α.

* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν κόστος συμμετοχής ειδικευμένου ιατρού.

Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών και λοιπών
Επαγγελματιών Υγείας, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ

Το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών, περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Πρόγραμμα Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ