Εγγραφές – ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ 2021

Slide

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία Εγγραφής

Έως 18/4/2021

Από 19/4/2021

Ιατροί Ειδικευμένοι

150€180€

Ειδικευόμενοι

100€130€

Νοσηλευτές, Μαίες/τές

60€60€

Φοιτητές- Σπουδαστές*

ΔωρεάνΔωρεάν

Αποκλειστικά Διαδικτυακή παρακολούθηση**

50€50€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη ή η αποστολή φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.
** Το ποσό της εγγραφής ισχύει για ειδικευμένους, ειδικευόμενους, νοσηλευτές/τριες, μαίες/τές για αποκλειστική παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής δια ζώσης περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
 • Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ     
 • Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Φοιτητών / Σπουδαστών περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
 • Πρόγραμμα του Συνεδρίου / E-Program
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής / E-Certificate

Το Δικαίωμα Συμμετοχής για παρακολούθηση αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση διαδικτυακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας όλων των εργασιών του Συνεδρίου
 • Επίσκεψη στην e-έκθεση
 • Πρόγραμμα του Συνεδρίου /  E-Program
 • Πιστοποιητικό Συμμετοχής  / E-Certificate