Εγγραφές – EMBRYOMHTRIKHS 2020

Slide

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κατηγορία Εγγραφής

Έως 31/8/2020

Από 1/9/2020

Ιατροί ειδικευμένοι

150€180€

Ειδικευόμενοι

100€130€

Νοσηλευτές, Μαίες/τές

40€60€

Φοιτητές- Σπουδαστές*

ΔωρεάνΔωρεάν

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
* Απαιτείται επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας και ηλικία φοιτητή έως 30 ετών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πληρώνουν κόστος ειδικευόμενου ιατρού.

 

Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Υλικό του Συνεδρίου
Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Το Δικαίωμα Συμμετοχής των Φοιτητών / Σπουδαστών περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
Πρόγραμμα του Συνεδρίου
Πιστοποιητικό Συμμετοχής