Θεματολογία – invited – colpo-ioannina-2020

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Population Based HPV Vaccination Results από όλο τον πλανήτη αλλά και από την Ελλάδα
• Vulva Course και ότι νεότερο
• BSCCP Views
• HPV στον άνδρα
• Individualised Management & Treatment in Cervical Pathology:
American, European & Greek Evidence

INVITED SPEAKERS
Arbyn Marc (BE)
Bornstein Jacob (IL)
Bowden Sarah (UK)
Kyrgiou Maria (UK)
Martin – Hirsch Pierre (UK)
Nieminen Peka (FIΝ)
Sasieni Peter (UK)