ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – UROGYN 2022

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας Πανελλήνια Εταιρία & Διαταραχών Πυελικού Εδάφους Ουρογυναικολογίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
26/05/2022 – Κλινικά φροντιστήρια
Θεωρητικό μέρος: Crowne Plaza Hotel
Πρακτικό μέρος: «Αλεξάνδρα» & «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
27-28/05/2022
Θεωρητικό μέρος συνεδρίου: Crowne Plaza Hotel

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λεπτών για ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις δύο (2) μέρες του Συνεδρίου (θεωρητικό μέρος). Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Για την είσοδο στην αίθουσα απαιτείται: Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου