ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – PERINATAL 2022

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι.), Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, τηλ.: 2107796310, e-mail: info@perinatal.gr. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Μέγαρο Μουσικής Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Τ.Κ. 11521 Αθήνα τηλ.: 2107282000.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 με υβριδική μορφή (φυσική παρουσία και διαδικτυακά).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο
(συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή παρακολούθηση)

Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
Ενδέχεται να είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τις εγγραφές με φυσική παρουσία
(με προτεραιότητα στις κατηγορίες “Ειδικοί” & “Ειδικευόμενοι”).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακολούθηση με φυσική παρουσία
Λόγω των περιορισμών και των υγειονομικών πρωτοκόλλων COVID-19,
υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων στην αίθουσα.

Προτεραιότητα έχουν κατά σειρά:
• Προσκεκλημένοι ομιλητές
• Ειδικοί – Ειδικευόμενοι ιατροί
• Μαίες – Μαιευτές / Νοσηλευτικό Προσωπικό
• Φοιτητές

Για την είσοδο στην αίθουσα απαιτείται: Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου