ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – PAIDIKHS 2022

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
23-25 Σεπτεμβρίου 2022
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη T.K. 265 04 Ρίο Πατρών

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική και δεν θα υπάρχει μετάφραση.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) θα χορηγήσει με 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων δύο (2) λεπτών για ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις τρείς (3) μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).