ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΠΝΙΚΑ 2022

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα, Τ./F.: 210 748 7723, E: htsinfo@hts.org.gr

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίου:
Παρασκευή 27, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαΐου 2022 – με υβριδική μορφή -φυσική παρουσία και διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω ειδικής πλατφόρμας της MDCongress. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Οι σύνεδροι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές μέσω chat που είνα διαθέσιμο στην πλατφόρμα.

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Ξενοδοχείο Ramada Attika Riviera, Λ. Ποσειδώνος 55 – 57, 190 05 Νέα Μάκρη Αττικής, Τ: 229 407 7555

Επίσημη Γλώσσα:
Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική. Δεν προβλέπεται μετάφραση στις ομιλίες
των ομιλητών από το εξωτερικό.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:
Παρασκευή 27 Μαΐου 2022: 13:00-21:00
Σάββατο 28 Μαΐου 2022: 08:00-21:00
Κυριακή 29 Μαΐου 2022: 08:00-15:00

Έκθεση:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα λειτουργεί έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του σεμιναρίου, με την προϋπόθεση
παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του σεμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).