Εξετάσεις Πιστοποίησης – invited – colpo-ioannina-2021

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι εξετάσεις θα γίνουν με φυσικό τρόπο στην αίθουσα
Πανδώρα του Ξενοδοχείου Dulac.
Κυριακή 13.30-15.30
(αμέσως μετά την λήξη των ομιλιών του Συνεδρίου)

Στις εξετάσεις Πιστοποίησης στη Διαγνωστική Κολποσκόπηση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:
1. έχουν τον τίτλο Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας
2. πραγματοποιούν εγγραφή στην Εταιρεία Κολποσκόπησης, ως νέα μέλη,
πληρώνοντας 50€ συνδρομή για το τρέχον έτος 2021
3. είναι παλαιά μέλη και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα έως και το 2021

Για τους εγγεγραμμένους συνέδρους, δεν υπάρχει χρέωση για συμμετοχή στις εξετάσεις,
αρκεί να δηλωθεί κατά την εγγραφή τους στο Συνέδριο.