Εγγραφές – IASO LAP – 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

29-30/5/2020, Live Surgery | Κλινική ΙΑΣΩ
Η συμμετοχή στο θεωρητικό σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ

 

30-31/5/2020, Hands-On  (Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο ELPEN)
Η συμμετοχή στο “Hands-on” έχει κόστος 200€ (πλέον 24% ΦΠΑ)
Για την συμμετοχή στο Hands-On απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του Θεωρητικού μέρους.

 

Το κόστος εγγραφής στο Hands-on Course  περιλαμβάνει:
· Παρακολούθηση του θεωρητικού επιστημονικού προγράμματος
· Παρακολούθηση της ζωντανής αναμετάδοσης των περιστατικών από το χειρουργείο
· Καφέ στα διαλείμματα
· Ελαφρύ γεύμα
· Πιστοποιητικό παρακολούθησης
· Πρακτική εξάσκηση σε ζωντανό ιστό
· Έντυπο υλικό
· Πιστοποιητικό εκπαίδευσης
* H παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ.