8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (VIRTUAL)