Σεμινάριο: Λοιμώξεις και νεότερα καπνικά προϊόντα

10th Ian Donald Advance Course of Ultrasound
Crowne Plaza, Athens