Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας

10th Ian Donald Advance Course of Ultrasound
Crowne Plaza, Athens