7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

10th Ian Donald Advance Course of Ultrasound
Crowne Plaza, Athens