Οργανωτική Επιτροπή – 1st EGEO Athens Course – Intrapartum Care

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δασκαλάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Αντσακλής Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Κουτρουμάνης Πελοπίδας

Μέλη

Αλεξόπουλος Ευάγγελος
Ασημακόπουλος Γεώργιος
Θεοδωρά Μαριάννα
Καλμαντής Κωνσταντίνος
Ντόμαλη Αικατερίνη
Πανανή Περμανθία
Παππά Καλλιόπη
Περγιαλιώτης Βασίλειος
Σύνδος Μιχαήλ