Γενικές Πληροφορίες – 1st EGEO Athens Course – Intrapartum Care

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:
1η ημέρα Θεωρητικό μέρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens (Μιχαλακοπούλου 50, 11528 Αθήνα)
2η ημέρα Πρακτικό μέρος: Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Xρόνος διεξαγωγής σεμιναρίου:
6-7 Νοεμβρίου 2020

Γλώσσα Σεμιναρίου:
Επίσημες γλώσσες θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική

Μοριοδότηση:
Το Σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.) με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.